DOTAZNÍK 

Prieskum názorov a potrieb občanov obcí územia Muránska planina - Čierny Hron

 
 
 

Vážení spoluobčania,

obec, v ktorej žijete, patrí do územia pôsobnosti Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, ktoré sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov. Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás so záujmom „vypočuť si“ Váš názor prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka.

Vaše názory pomôžu členom Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj Vašej obce a regiónu v najbližších 7 rokoch, ako aj pri získaní podpory na ich realizáciu. Váš názor je dôležitý a jednou z možností, ako sa zapojiť do rozhodovania o rozvoji obce a regiónu, je vyplnenie tohto dotazníka.

Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte nikde svoje meno. Odpovede označte krížikom, resp. vpíšte do predpísaných riadkov.

Vyplnený dotazník je potrebné odovzdať do termínu, na ktorom sa dohodnete s osobou, ktorá Vám ho doručila, alebo na Váš obecný úrad. Ak ste už vyplnili elektronickú verziu dotazníka (na web stránke www.muranskaplanina.com), nemusíte ho odovzdávať v papierovej podobe. Vopred ďakujeme za vyplnenie a spoluprácu.

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 

Na stiahnutie: