Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

Naše verejno-súkromné partnerstvo vzniklo v roku 2001. Postupom času sa z neho vyvinulo partnerstvo, ktoré pôsobí na území dvoch mikroregiónov - Muránska planina a Čiernohronský MR. Hlavným cieľom nášho partnerstva je spojiť čo najviac aktívnych ľudí s cieľom spoločného a harmonického rozvoja nášho domova - krásneho kúta Stredného Slovenska, v ktorom žijeme a pracujeme. 

 • územie leží v Banskobystrickom samosprávnom kraji v okresoch Brezno, Rimavská Sobota a Revúca

 • rozloha územia: 63 023 ha;

 • počet obyvateľov: 20 063; (k 31.12.2016)

 • na našom území je 13 obcí a 1 mesto;

  • obec Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Michalová, Osrblie, Pohronská Polhora, Sihla, Valaská (všetky okres Brezno)

  • obec Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota (všetky okres Revúca)

  • mesto Tisovec (okres Rimavská Sobota)

 • hustota 33,42 obyvateľa / km2

 • veľká časť nášho územia leží v Národnom parku Muránska planina a jeho ochrannom pásme a v druhej časti na naše územie zasahuje Chránená krajinná oblasť Poľana.

 • sme občianskym združením,ktoré je spravované svojimi orgánmi, ktoré sú vytvorené v súlade s princípmi prístupu CLLD/LEADER, t.j. zastúpenie verejnej správy v riadiacich orgánoch je menšie ako 50%

  • Valné zhromaždenie - 48 členov,

  • Rada Partnerstva - 9 členov

  • Revízna komisia - 3 členovia

   • verejný sektor je zastúpený 17 členmi: 14 - obcí, 1 - stredná škola, 1 - DDaDSS, 1 - ZŠ a MŠ

   • súkromný sektor je zastúpený 6 členmi: 5 - podnikateľské subjekty, 1 - SHR

   • občiansky sektor je zastúpený 25 členmi: 7 - FO, 18 - MNO