Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

Naše verejno-súkromné partnerstvo vzniklo v roku 2001. Postupom času sa z neho vyvinulo partnerstvo, ktoré pôsobí na území dvoch mikroregiónov - Muránska planina a Čiernohronský MR. Hlavným cieľom nášho partnerstva je spojiť čo najviac aktívnych ľudí s cieľom spoločného a harmonického rozvoja nášho domova - krásneho kúta Stredného Slovenska v ktorom žijeme a pracujeme. 

 

- územie leží v Banskobystrickom samosprávnom kraji v okresoch Brezno, Rimavská Sobota a Revúca

- rozloha územia: 63 023 ha;

- počet obyvateľov: 20 063; (k 31.12.2016)

- na našom území je 13 obcí a 1 mesto;

Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Michalová, Osrblie, Pohronská Polhora, Sihla, Valaská (všetky okres Brezno)

Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota (všetky okres Revúca)

mesto Tisovec (okres Rimavská Sobota)

- hustota 33,42 obyvateľa / km2

- veľká časť nášho územia leží v Národnom parku Muránska planina a jeho ochrannom pásme a v druhej časti na naše územie zasahuje Chránená krajinná oblasť Poľana.

- sme občianskym združením,ktoré je spravované svojimi orgánmi, ktoré sú vytvorené v súlade s princípmi prístupu CLLD/LEADER, t.j. zastúpenie verejnej správy v riadiacich orgánoch je menšie ako 50% 

  • Valné zhromaždenie 46 členov,

  • Rada Partnerstva 9 členov

  • Revízna komisia 3 členovia

- verejný sektor je zastúpený 17 členmi: 14 - obcí, 1 - stredná škola, 1 - DDaDSS, 1 - ZŠ a MŠ 

- súkromný sektor je zastúpený 6 členmi: 5 - podnikateľské subjekty, 1 - SHR

- občiansky sektor je zastúpený 22 členmi: 6 - FO, 16 - MNO

 

Naša stránka slúži ako:

 

  • - informačný portál pre všetkých obyvateľov nášho územia, poskytujeme aktuálne informácie viažúce sa na rozvojové aktivity a možnosti nášho územia,
  • - prezentačná stránka územia a jeho zaujímavostí pre našich návštevníkov,
  • - pracovná a prezentačná stránka nášho partnerstva,