Adresa sídla:

Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron

Daxnerova 1112

980 61 Tisovec

 

IČO:  37890972

DIČ: 2021890739

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 51 3941 3574 / 0900

IBAN: SK32 0900 0000 0051 3941 3574

 

Právna forma: Občianske združenie, Zák. č. 83/1990 Zb

Registračný úrad: Ministerstvo vnútra SR

Dátum registrácie: 10.10.2001

Číslo registrácie: VVS/1-900/90-18335

 

PhDr. Igor Pašmík  - manažér partnerstva

mobil: 0950 464 462

e-mail: manazer@muranskaplanina.com

 

Ing. Katarína Mešková - odborný asistent pre Chod MAS

mobil: 0950 464 458

e-mail: ekonom@muranskaplanina.com

 

Janka Rončáková - odborný asistent pre Stratégiu CLLD

mobil: 0950 464 457

e-mail: asistent.mpch@gmail.com

 

Bc. Lenka Tokárová - administratívny pracovník

mobil: 0950 464 450

e-mail: kancelaria@muranskaplanina.com

Kde nás nájdete?

 

Nám. Dr. V. Clementisa, 87

1. poschodie

980 61  Tisovec

mobil: 0950 464 450

e-mail: 

partnerstvompch@gmail.com