Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

27.09.2019 08:32
  Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného...

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.2/2

27.09.2019 08:09
  Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného...

Študijná cesta na Moravu

24.09.2019 10:40
  Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický...

Komuniké zo stretnutia s vicepremiérom Richardom Rašim

20.09.2019 09:28
  Podpredseda vlády SR Richard Raši spolu so zástupcami PPA, štátnej správy a miestnych...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018