Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

NAUČME ĽUDÍ PARTICIPOVAŤ

16.08.2019 11:10
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy...

Výzva na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS

15.08.2019 12:55
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len...

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-Q632-511-001 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

12.08.2019 11:52
  Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí...

Grantová výzva - Podpora súčasného umenia I

07.08.2019 10:43
  Program: Podpora súčasného umenia I Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018