VÝSTAVA - HVIEZDA ZO SEVERU, Tisovec

VÝSTAVA - HVIEZDA ZO SEVERU, Tisovec

Mesto Tisovec, Občianske združenie TisArt a Produkčná spoločnosť RECORD vás pozývajú na vernisáž výstavy - Hviezda zo severu v pondelok 7. októbra 2019 o 16:00 hod. V priestoroch Mestskej galérie v MsKS Tisovec.

Výstava vznikla v spolupráci veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) a potrvá do 13. 10. 2019.

Výstava je venovaná životu a práci nórskeho dramatika Bjørnstjerneho Bjørnsona. Výstava sa koná pri príležitosti 4. ročníka divadelného festivalu Slovenské kortyny 2019. Jej cieľom je predstaviť nórskeho spisovateľa, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru a jeho boj za slobodu Slovákov na prelome 19. a 20.storočia.

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) bol nórsky dramatik, básnik, politik a známa osobnosť v rámci európskeho kultúrneho a spoločenského života na

prelome 19. a 20. storočia. V roku 1903 dostal Nobelovu cenu za literatúru. Bjørnson bol aktívnym a hlasným zástancom mieru, ako aj práv malých národov. Na sklonku 19. storočia sa aktívne zapájal do boja Slovákov a obhajoval ich práva na vlastný jazyk a identitu v rámci Rakúsko - Uhorska. Vďaka jeho článkom

v európskej tlači sa svet dozvedel o situácii Slovákov. Bjørnsonove myšlienky o ľudských právach, demokracii a právach malých národov získali podporu po prvej svetovej vojne a inšpirovali budovanie národov po celej Európe.

Výstava potrvá od: 7. 10. 2019 do: 13. 10. 2019.

Miesto výstavy: Mestská galéria.