Uzavierka POD

28.10.2009 08:27
Program obnovy dediny
 
 
Pripomíname, že uzávierka pre prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z Programu obnovy dediny na rok 2010 je 31.októbra 2010.
 

Všetky potrebné informácie, usmernenia a tlačivá nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia, alebo na stránke TU 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034