"Učíme sa písať projekty"

08.11.2009 12:44

V piatok 6.11.2009 v Čiernom Balogu Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s o.z. VOKA zorganizovalo pre svojich členov 1-dňové školenie  "Učíme sa písať projekty". Školenia sa zúčastnilo 24 osôb. Boli to zástupcovia samosprávy, tretieho sektora, podnikatelia v cestovnom ruchu a fyzické osoby obcí Muránska Dlhá Lúka, Muráň, Michalová, Pohronská Polhora, Čierny Balog, Hronec, Drábsko a mesta Tisovec.  Lektorkou bola Ing. Jela Tvrdoňová, riaditeľka o.z. VOKA z Banskej Bystrice. 

Účastníci absolvovali vzdelávanie formou prednášky a zážitkového učenia. Cieľom školenia bolo naučiť účastníkov vypracovať projekt (vlastnú myšlienku projektového zámeru ) a porozumieť projektovému cyklu. Účastníci pracovali v šiestich skupinách. Výstupom školenia bolo  6 kompletne vypracovaných, reálnych projektových zámerov, s ktorými sa môžu žiadatelia zapojiť do vyhlásených výziev.  

Štúdijný materiál zo školenia je k dispozícii v kancelárii Partnerstva MP-ČH. 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034