Stretnutie s partnermi

06.07.2010 12:09

 V dňoch 18.-20.júna 2010 sa uskutočnila v Tisovci nadregionálna výstava cestovného ruchu pod názvom "Budujeme partnerstvá". Organizátorom výstavy bol Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Tisovec. V rámci tejto výstavy naše Partnerstvo MP-ČH pripravilo spoločné stretnutie všetkých našich partnerských organizácií. Na spoločné neformálne stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 17.6.2010 v sedle Zbojská "U Falťanov" a pokračovalo na Michalovej v penzióne Rogalko sa zúčastnili zástupcovia MAS Společná Cidlina z ČR, MAS Turistická podkova z Poľska a naši susedia MAS Malohont a OZ Podpoľanie.

Všetci partneri, ako aj naše partnerstvo sme sa úspešne prezentovali svojimi stánkami aj na výstave v Tisovci.

Počas trojdňovej spoločnej akcie prebehli mnohé rokovania o rôznych možnostiach vzájomnej spolupráce. Stretnutie bolo hlavne zamerané na zlepšenie vzájomného spoznania sa a upevnenie partnerskej spolupráce

 

Foto:

Stretnutie s partnermi

Výstava CR Tisovec