Šanca pre vidiek

16.02.2011 17:12

Diskriminácia a čo s ňou? 

Motivačný workshop VIPA SK

  

Lektorka Ing. Viera Petrášová CSc

 

Vo štvrtok   24. februára  2011 o 10.00 hodine,

Hotel Panorama, Dudince, Pod Horou 240, 962 71 Dudince

 

Pozvánka

 

 

 

 

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034