Program obnovy dediny 2011

13.10.2010 08:15

 

 Program obnovy dediny 2011

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011

 

Termín podávania žiadostí: do 31. októbra 2010 (rozhoduje dátum odoslania žiadosti)

 

Na stiahnutie:

Usmernenie k Programu obnovy dediny na rok 2011.pdf (91,6 kB)

Kontaktné pracoviská SAŽP.pdf (22,4 kB)

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

Formulár - Prihláška MS Word.doc (220 kB)

Formulár - Prihláška Open Office.odt (52,1 kB) 

Príručka "Ako vyplniť fomulár".pdf (271,2 kB)


Ďalšie informácie nájdete na  Program obnovy dediny

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034