Informačný deň Vidieckeho parlamentu

31.08.2009 05:01

Dňa 28.08.2009 (piatok) sa zástupkyne VSP MP (I.Milecová, K.Pindiaková, J. Rončáková a J. Čillíková) zúčastnili druhého Informačného dňa v Nitrianskom Pravne, ktorý organizovala VIPA SK. Stretnutie bolo zamerané na novinky v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme "Rozvoj vidieka a ochrana vidieckeho kultúrneho dedičstva". Ing. I.Kociánová predstavila II. výzvu na predkladanie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenie 4.1 a 4.3. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v októbri 2009. Integrované stratégie bude možné podávať do termínu 15.12.2009. Ing. I. Kociánová na otázku či budú ešte zmeny v usmernení, zareagovala kladne.Dôležitou zmenou je kapitola 9. Finančné riadenie.Druhým prednášajúcim bol Ing.A.Žáček, zástupca PPA, ktorý prítomných informoval o aktuálnych zmenách a novinkách vo výzvach PRV. (Predsedníčka VSP MP cez prestávku osobne diskutovala s Ing. Kociánovou o neúspechu našej žiadosti v prvom kole.)
Ostatní prednášajúci sa venovali téme kultúrneho dedičstva. Všetky prezentácie budú zverejnené na www.vipa.sk.

J.Čillíková, manažérka VSP MP

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034