30.1.2016 Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev, Čierny Balog

20.01.2016 10:17

 

Kedy: 30.1.2016   09:00

 

Kde: Telocvična ZŠ Jánošovka - Čierny Balog

 

Vepor Balog - volejbalové družstvo, OBEC ČIERNY BALOG

 

P R O P O Z Í C I E

Usporiadateľ : Vepor Balog - volejbalové družstvo, 
OBEC ČIERNY BALOG, 

Termín : 30. januára 2016
8.30 Prezentácia a losovanie
8.45 Zahájenie turnaja
9.00 Začiatok prvých zápasov

Miesto : Telocvičňa ZŠ Jánošovka, Čierny Balog 

Organizačný výbor : Ing. Milan Gašperík , 0910 986 451, 
gasperikm@gmail.com

Ing. Pavel Gašperík , 0903 894 740, 
palo.gasperik@centrum.sk

Štartujú : Vepor Balog
Mix Revúca 
COOP JEDNOTA BREZNO
Volley Team Brezno
Kembrič Valaská
@ Závadka nad Hronom 
Players
Bystrička-Banská Bystrica
Titan
Štartovné : 6 €/ hráč

Občerstvenie a stravovanie : Pre všetkých účastníkov zabezpečí 
SEVEN BAR – p. Budinský

Hrací systém : v dvoch skupinách každý s každým, prvé dve družstvá zo skupín postupujú do bojov o prvé a 3. miesto (prví zo skupín o prvé miesto, druhí zo skupín o 3 miesto). Hrá sa na dva hrané sety od 0-25. Hrá sa podľa platných pravidiel FIVB. 

Rozhodcovia : Určí organizátor 
Ceny : Všetky zúčastnené družstvá budú odmenené 
vecnými cenami

Rôzne : Družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť, lopty na 
rozcvičenie si družstvá prinesú vlastné

Po volejbale voľná zábava v miestnom SEVEN BARE.

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034