Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

07.06.2019 08:56
NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna...

Na Horehroní vznikla regionálna značka - Regionálny produkt HOREHRONIE!

05.06.2019 13:38
  Včera t.j. 4. júna 2019 v Synagóge v Brezne boli odovzdané prvé certifikáty...

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5

04.06.2019 08:39
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“)...

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci implementácie stratégie CLLD zo zdrojov z PRV SR 2014-2020

03.06.2019 14:51
  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje Výzvy na predkladanie...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018