2012

 

Zabíjačka na Zbojníckom 

dvore 
(4.12.2012)

Exkurzia Slovinsko 

Klenovská Rontouka 
(23.6.2012)

Dni mesta Brezno 
(4.6.2012)

1. Európsky trh lokálnych 

produktov Le Puy 

En Velay - Francúzsko

Medzinárodná výstava CR 

Kielce - Poľsko 
(20.-22.4.2012)

Členská schôdza BB VIPA - 

- Chata CSM Zbojská
(17.4.2012)

5. výročie MAS Malohont
(29.2.2012)

Slovakiatour 
(21.1.2012)