2011

 
 

Zabíjačka na Zbojníckom dvore
 

Exkurzia Taliansko

Otvorenie sezóny na Huculskej
magistrále

Exkurzia Burgenland 
(14.-15.4.2011)

Zakladajúce zhromaždenie
NSS MAS Levoča 

(12.4.2011)

Návšteva partnerov v Poľsku 
(9.-10.4.2011)

   

Prezentácia na Slovakiatour
(20.-22.1.2011)

 

Zabíjačka na Zbojníckom dvore

 
Exkurzia Taliansko Otvorenie sezóny na Huculskej magistrále

Ekurzia Burgenland 
(14.-15.4.2011)
Zakladajúce zhromaždenie NSS MAS Levoča 
(12.4.2011)
Návšteva partnerov v Poľsku 
(9.-10.4.2011)

   
Prezentácia na Slovakiatour
(20.-22.1.2011)