"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"
 

GRANTOVÁ  VÝZVA  2016 

GP-P MPCH 2016/9/01

VÝSLEDKY HODNOTENIA

Grantová komisia na svojom zasadnutí  vyhodnotila žiadosti o finančný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“. 

O finančnú podporu vo výške 5 249,-€ sa uchádzalo 9 subjektov. Grantová komisia v rámci výzvy GP-P MPCH–2016/9/01 rozhodla takto : 

 

Por.č.

Žiadateľ

Názov projektu

Počet získaných bodov

Celková hodnota žiadosti

Finančná podpora PARTNERSTVA MP-ČH

1/2016

Obec Muránska Lehota

Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu  „Ľahota“ na CD nosič

66

1 050,00 €

550,00 €

2/2016

OZ Zbojská

Turistická križovatka „Roveň“ v novom šate

70

975,00 €

495,00 €

3/2016

Obec Pohronská Polhora

 Bulletin o kultúrnej pamiatke a propagačný panel

74

1 030,00 €

585,00 €

4/2016

KST Turistický oddiel KOS

Turisti pod strechou

75

5 615,00 €

600,00 €

5/2016

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

Kto hľadá, určite nájde!

60

750,00 €

400,00 €

6/2016

Obec Lom nad Rimavicou

Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti obce

62

728,00 €

400,00 €

7/2016

Obec Michalová

Pekné privítanie pre návštevníkov obce Michalová

51

1 350,00 €

400,00 €

8/2016

Komunitné centrum n.o.

Katarínske dni Čiernobalockej kultúry

56

750,00 €

300,00 €

9/2016

Obec Čierny Balog

 Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce

70

1 260,00 €

600,00 €

SPOLU

   

 

13 508,00 €

4 330,00 

 

2016 Výsledky hodnotenia.pdf (539665)

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.06.2016

Číslo výzvy:  GP-P MPCH 2016/9/01

Termín prijímania žiadostí:  od 16.6.2016 do 30.06.2016 (rozhoduje termín doručenia žiadosti)

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

     Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

     Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

     Jana Rončáková (Tisovec)

     Ing. Peter Minárik (Valaská)

     Mgr. Adriana Hrivňáková (Muránska Dlhá Lúka)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:  do 10.7.2016

Podpis zmlúv : od 10.7.2016

Realizácia projektov: od 15.07.2016 do 30.11.2016 (zmena!)

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2016: 5 000,- EUR

Maximálna výška podpory: do 600,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Povinné konzutácie: najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný termín konzultácie je 29.7.2016

Kontakty na povinné konzultácie:

kontaktná osoba

kontakt

Katarína Pindiaková

0907 384768, 

pindiakova@gmail.com

Janka Rončáková

0907 289864, 

jankaroncakova@gmail.com

Mgr. Róbert Hlaváčik

0905 633808, 

prednosta@ciernybalog.sk

Ing. Peter Minárik

0905 988794, 

prednosta@valaska.sk

Mgr. Adriana Hrivňáková

0915 926869, 

dusanaadrianah@centrum.sk

 

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2016

Grantová výzva 2016

Doplnenie výzvy 2016

Príručka pre žiadateľa 2016

 Formulár žiadosti 

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2016

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu:   Výzva MPCH 2016.zip (1,9MB)

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034

Projekty 2016

Obec Muránska Lehota

Číslo projektu: 1/2016 Žiadateľ: Obec Muránska...

OZ Zbojská

Číslo projektu: 2/2016 Žiadateľ: OZ Zbojská Názov...

Obec Pohronská Polhora

Číslo projektu: 3/2016 Žiadateľ: Obec Pohronská...

KST Turistický oddiel KOS

Číslo projektu: 4/2016 Žiadateľ: KST Turistický oddiel...

VYDRA – vidiecka rozvojová agentúra

Číslo projektu: 5/2016 Žiadateľ: VYDRA – vidiecka rozvojová...

Obec Lom nad Rimavicou

Číslo projektu: 6/2016 Žiadateľ: Obec Lom nad...

Obec Michalová

Číslo projektu: 7/2016 Žiadateľ: Obec Michalová Názov...

Komunitné centrum n.o.

Číslo projektu: 8/2016 Žiadateľ: Komunitné centrum...

Obec Čierny Balog

Číslo projektu: 9/2016 Žiadateľ: Obec Čierny...