"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"
 

GRANTOVÁ  VÝZVA  2015 II. kolo

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.07.2015

Termín prijímania žiadostí:  od 15.7.2015 do 31.07.2015 do 16:00 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

     Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

     Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

     Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:  do 10.8.2015

Podpis zmlúv : od 10.8.2015

Realizácia projektov: od 10.08.2015 do 15.11.2015

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2015 II. kolo: 2 000,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Povinné konzutácie: najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný termín konzultácie je 29.7.2015

Kontakty na povinné konzultácie:

konzultant

kontakt

Katarína Pindiaková

0907 384 769

pindiakova@gmail.com  

Jana Rončáková

0907 289 864

hamoska@centrum.sk

Mgr. Róbert Hlaváčik 0905 633 8080905 633 808

prednosta@ciernybalog.sk

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2015 II

Grantová výzva 2015 II

Príručka pre žiadateľa 2015 II

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2015

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu:   Výzva MPCH 2015 II.zip (1,4MB)