"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"

 

 

GRANTOVÁ VÝZVA 2014

Projekty 2014

02 Vrchár - Tradície na planine

  Občianske združenie Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu realizovalo v roku 2014 ďalšie pokračovanie seriáli fotosúťaží za spoznávaním  krás Muránskej planiny a Čierneho Hrona. Tento ročník bol zameraný na spoznávanie tradícií. Do súťaže sa zapojilo 20 súťažiacich...

05 Vydra - Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť

Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť Takto sa volá projekt, ktorý sme vo VYDRE spolu s dobrovoľníkmi počas leta a jesene uskutočnili s finančnou podporou z grantového programu „Naštartujme s partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“.   „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z...

07 DD a DDS Tisovec - Záhradné sedenie oddychovej časti domova

  S príchodom jesene sa potešili obyvatelia DD a DSS Tisovec z nového záhradného sedenia, ktoré za pomoci šikovných rúk pár dobrovoľníkov bude slúžiť na spríjemnenie, oddych a relax klientov či rodinných príslušníkov alebo okoloidúcich návštevníkov domova. Cez grantový program „Naštartujme...

VÝSLEDKY HODNOTENIA

Grantová komisia na svojom zasadnutí ,vyhodnotila žiadosti o finannčný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ . O finančnú podporu vo výške 3 959,-€ sa uchádzalo 8 subjektov. Grantová komisia v rámci výzvy GP-P MPCH–2014/7/01 rozhodla takto : 

 

Žiadateľ Názov projektu Celková hodnota žiadosti Finančná podpora PARTNERSTVA MP-ČH
Obec Michalová Rekonštrukcia okapovej rímsy luštiarne z dreveného šindľa a informačný bulletin 780,00 € 400,00 €
Vrchár-združenie pre rozvoj turizmu Tradície na planine 1 128,00 € 500,00 €
T4 Osobnosti Tisovca 600,00 € 500,00 €
Polhora – kultúrne a telovýchovne združenie Propagačný panel a bulletin 765,00 € 500,00 €
VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť 575,00 € 460,00 €
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka Altánok-II. etapa- prístupový chodník a osvetlenie 625,80 € 300,00 €
DDS a DS Tisovec Záhradné sedenie v oddychovej časti domova 652,00 € 300,00 €
Mesto Tisovec Sadnime si opäť k prameňu pod hoľou 663,00 € 499,00 €
    5 788,80 € 3 459,00 €

 

Kompletné výsledky hodnotenia:  Výsledky hodnotenia Výzva MP-CH 2014.jpg (719810)

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.05.2014

Termín prijímania žiadostí:  od 01.5.2014 do 31.05.2014 do 16:00 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 25.6.2014

Realizácia projektov: od 01.07.2014 do 31.10.2014

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2014: 3 500,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na konzultácie:

kontaktná osoba

kontakt

Katarína Pindiaková

048/ 618 93 08 

pindiakova@gmail.com  

Jana Rončáková

0907289864

hamoska@centrum.sk

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

  Oznam o vyhlásení Výzvy 2014  

Grantová výzva 2014

Príručka pre žiadateľa 2014

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2014

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu: Vyzva MPCH 2014.zip (1,36MB)