"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"

 

 

GRANTOVÁ VÝZVA 2013

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.05.2013

Termín prijímania žiadostí:  od 31.5.2013 do 30.06.2013 do 16:00 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

Mgr. Mária Šajgalíková (Čierny Balog) 

Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

Ing. Terézia Tisovčíková (Michalová),

Ing. Marek Nosko (Muránska Dlhá Lúka), 

Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 12.7.2013

Realizácia projektov: od 15.7.2013 do 15.11.2013

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2013: 3 500,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na konzultácie:

lokalita

kontaktná osoba

kontakt

Pohronská Polhora, Michalová

Katarína Pindiaková

048/ 618 93 08 

pindiakova@gmail.com  

Tisovec

Jana Rončáková

0907289864

hamoska@centrum.sk

Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka

Ing. Marek Nosko

058/ 488 10 33

obecmdl@centrum.sk

Čierny Balog, Drábsko, Sihla

Mgr. Mária Šajgalíková

048 / 619 09 44

tik@vydra.sk

 

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2013

Grantová výzva 2013

Príručka pre žiadateľa 2013

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2013

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu: Vyzva MPCH 2013.ZIP (1,6MB)

 

 

 

 

Predstavujeme úspešné projekty 2013

Vydrovská dolina

Názov projektu:              Vydrovská dolina - Oddych, poučenie a zábava v lone prírody Predkladateľ:                 VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita Výška podpory:      ...

Záchrana parného stroja

Názov projektu:              Záchrana parného stroja - národnej kultúrnej pamiatky (1.etapa) Predkladateľ:                 Obec Čierny Balog Výška podpory:          ...

Luštiareň

Názov projektu:              Luštiareň - budova z obdobia Jozefa Dekréta Matejovie Predkladateľ:                 Obec Michalová Výška podpory:            ...

Archa Muránskej planiny

Názov projektu:              Archa Muránskej planiny Predkladateľ:                 Pavol Hajduk Výška podpory:             500,- € Celkové náklady na projekt:...

Altánok

Názov projektu:              Altánok Predkladateľ:                 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka Výška podpory:             500,- € Celkové...

Seniori bližšie k regiónu

Názov projektu:              Seniori bližšie k regiónu Predkladateľ:                 Komunitné centrum n.o. Čierny Balog Finančná podpora:          220,- €  Celkové...

DIELIK – miesto oddychu

Názov projektu:     DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Predkladateľ:         Janka Rončáková Výška podpory:      470,78 € Celkové náklady na projekt:  588,11...