"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"

 

GRANTOVÁ VÝZVA 2012

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.05.2012

Dátum uzávierky výzvy:  31.05.2012 do 15:30 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

Mgr. Mária Šajgalíková (Čierny Balog) 

Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

Ing. Terézia Tisovčíková (Michalová),

Ing. Marek Nosko (Muránska Dlhá Lúka), 

Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 15.6.2012

Realizácia projektov: od 15.6.2012 do 15.11.2012

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2012: 3 200,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na konzultácie:

lokalita

kontaktná osoba

kontakt

Pohronská Polhora, Michalová

Katarína Pindiaková

048/ 618 93 08 

pindiakova@gmail.com  

Tisovec

Jana Rončáková

0907289864

hamoska@centrum.sk

Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka

Ing. Marek Nosko

058/ 488 10 33

obecmdl@centrum.sk

Čierny Balog, Drábsko, Sihla

Mgr. Mária Šajgalíková

048 / 619 09 44

tik@vydra.sk

 

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení

Grantová výzva 2012

Príručka pre žiadateľa 2012

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť 

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu: Vyzva MPCH 2012.zip (1,1 MB)