"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"

 

GRANTOVÁ VÝZVA 2011

 

  

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.07.2011

Dátum uzávierky výzvy:  01.08.2011 do 15:30 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

Bc. Gabriel Giertl (Čierny Balog) 

Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

Ing. Terézia Tisovčíková (Michalová),

Ing. Marek Nosko (Muránska Dlhá Lúka), 

Beáta Vetráková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 20.8.2011

Realizácia projektov: od 20.8.2011 do 15.11.2011

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2011: 3 000,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na konzultácie:

lokalita

kontaktná osoba

kontakt

Pohronská Polhora, Michalová

Katarína Pindiaková

048/ 618 93 08

pindiakova@gmail.com

Tisovec

 

Beáta Vetráková

0908 346 799

vetrakovabea@centrum.sk

Muráň, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka

Ing. Marek Nosko

058/ 488 10 33

obecmdl@centrum.sk

Čierny Balog, Drábsko, Sihla

Bc. Gabriel Giertl

048 / 63 043 27

projekty@ciernybalog.sk

 

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Grantová výzva 2011

Príručka pre žiadateľa 2011 

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa

Hodnotiace kritériá

Vzor zmluvy o grante 

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť 

Vyúčtovanie grantu

Záverečná správa o projekte 

 

 

 

VÝSLEDKY

 

p.č.

Žiadateľ

Názov projektu

Požadovaná suma na projekt

Výška spolufinan-covania

Celková hodnota projektu

Výška schváleného príspevku

Percento podpory

1

Obec Muránska Huta

Revitalizácia pamätníka SNP

200,00

60,00

260,00

200,00

100,00%

2

Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu

Pohoda na Planine

500,00

930,00

1 430,00

500,00

100,00%

3

Obec Michalová

Náučný chodník  „História obce Michalová“

500,00

1 500,00

2 000,00

500,00

100,00%

4

Obec Muránska Dlhá Lúka

Zhotovenie informačnej tabule

500,00

300,00

800,00

500,00

100,00%

5

Obec  Čierny Balog

Cyklotrasa  Čierny Balog - Chlipavice

500,00

162,72

662,72

500,00

100,00%

SPOLU

2 200,00

2 952,72

5 152,72

2 200,00

100,00%

 

Na stiahnutie:

Informácia o výsledku hodnotenia projektov

 

Predstavujeme úspešné projekty 2011

Pohoda na planine

Občianske združenie Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu zrealizovalo s podporou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, projekt s názvom "Pohoda na planine".    Relax a pohoda je jednou z charakteristík turizmu na Muránskej planine. Tento projekt približuje práve...