"Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron"

 

GRANTOVÁ VÝZVA 2010 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.07.2010

Dátum uzávierky výzvy:  30.07.2010 do 15:30 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: G.Giertl (Čierny Balog), K.Pindiaková (Pohronská Polhora), R.Buchta (Tisovec), M.Nosko (Muránska Dlhá Lúka), J.Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 20.8.2010

Realizácia projektov: od 20.8.2010 do 30.11.2010

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2010: 3300,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Grantová výzva 2010

Príručka pre žiadateľa

Formulár žiadosti

Príloha 4 - Čestné prehlásenie

Hodnotiace kritériá

Vzor zmluvy o grante 

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Vyúčtovanie grantu

Záverečná správa o projekte 

ZOZNAM PODPORENÝCH ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

 

prostredníctvom grantového programu:

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska Planina – Čierny Hron“

 

     Na základe grantovej výzvy Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron, ktorá bola vyhlásená dňa 01.07.2010, bolo spolu doručených 7 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

    V stredu, dňa 11.augusta 2010 o 14.00 hod., zasadala grantová komisia, ktorá vyhodnotila žiadosti o nenávratný finančný príspevok, doručené v rámci grantovej výzvy.

Grantová komisia celkovo prerozdelila finančné prostriedky vo výške 3 199,00 EUR. 

 

p.č

Žiadateľ

Názov projektu

Požadovaná suma na projekt

Výška spolufinan-covania

Celková hodnota projektu

Výška schváleného príspevku

1.

Obec Muránska Dlhá Lúka

Web stránka obce

500,00

200,00

700,00

500,00

2.

Obec Čierny Balog

Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa

500,00

274,00

774,00

500,00

3.

OZ Zbojská

Propagácia náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

460,00

220,00

680,00

360,00

4.

OZ Marekov Dvor

Posedenie na Bániku

 

500,00

129,00

629,00

500,00

5.

Zbojská s.r.o.

Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

500,00

500,00

1 000,00

400,00

6.

Janka Rončáková

DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

489,00

318,00

807,00

489,00

7.

Bc. Terézia Falťanová

Web stránka farmy V sedle u Falťanov

500,00

200,00

700,00

450,00

SPOLU

3 449,00

1 841,00

5 290,00

3 199,00

  

Na stiahnutie: 

Prehľad podporených projektov 2010

 

Podporené projekt 2010

01. Web stránka obce Muránska Dlhá Lúka

Projekt č.: 1/2010 Žiadateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka Názov projektu: Web stránka obce Anotácia projektu: Našim cieľom je vytvoriť stránku obce, ktorá by prezentovala našu obec, všetky jej aktivity, prezentácie mikroregiónu Muránska planina, bude prezentovať aj naše Partnerstvo a všetky...

02. Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa

Projekt č.: 2/2010 Žiadateľ: Obec Čierny Balog Názov projektu: Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa Anotácia projektu: Našou snahou je osadiť pri ceste komplex prvkov drobnej doplnkovej infraštruktúry, ktoré by komplementárne a účelne doplnili oddychovú zónu. Našim cieľom je pri...

03. Propagácia náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

Projekt č.: 3/2010 Žiadateľ: OZ Zbojská Názov projektu: Propagácia náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“ Anotácia projektu: Projektom bude zabezpečené vytvorenie slovenských, anglických, maďarských a ruských propagačných materiálov a ich tlač. Propagačné materiály budú...

04. Posedenie na Bániku

 Projekt č.: 4/2010 Žiadateľ: OZ Marekov Dvor Názov projektu: Posedenie na Bániku Anotácia projektu: Miestna časť obce Sedmák - Bánik, kde plánujeme realizáciu projektu, poskytuje nádherný výhľad na celú lokalitu Vrchov, oblasti Poľany a hrebeňa Nízkych Tatier. Táto miestna časť sa...

05. Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

Projekt č.: 5/2010 Žiadateľ: Zbojská s.r.o. Názov projektu: Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“ Anotácia projektu: Na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP Muránska Planina je vybudovaný zážitkový edukačný chodník so zameraním na spoznanie...

06. DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Projekt č.: 6/2010 Žiadateľ: Janka Rončáková Názov projektu: DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Anotácia projektu: Lokalita Dielik sa nachádza v ochrannom pásme NP Muránska planina a je veľmi navštevovaná. Prístrešok, ktorý rieši...

07. Web stránka farmy V sedle u Falťanov

Projekt č.: 7/2010 Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného ruchu,...