Grantové výzvy Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

 

 

"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON" 

 

 
 
 

 GRANTOVÁ  VÝZVA  2015 I. kolo 

GRANTOVÁ VÝZVA 2014

GRANTOVÁ VÝZVA 2013

GRANTOVÁ VÝZVA 2012

GRANTOVÁ VÝZVA 2011

GRANTOVÁ VÝZVA 2010

GRANTOVÁ VÝZVA 2009