Mikrograntová výzva 2010

"Šanca v našom mikroregióne"

 

Podmienky výzvy:

Dátum vyhlásenia výzvy:     01.06.2010

Dátum uzávierky výzvy:      30.06.2010 do 15.00 hod

Realizácia projektov:          od 1.7.2010 do 30.10.2010 

Oprávnení žiadatelia:          právnické osoby so sídlom v území MR MP

                                        fyzické osoby s bydliskom v území MR MP

Maximálna výška podpory: 500,- EUR 

Výška spolufinancovania:   minimálne 20% 

Prostriedky pre rok 2010:   3000,- EUR

Zloženie Grantovej komisie: I.Milecová, A.Marčáková, G.Giertl, K.Pindiaková

Zasadania HK:  

 

Podklady k žiadosti o grant: 

Výzva 2010

Podmienky výzvy 2010

Formulár žiadosti

Mikrograntingový program

 

Podklady k realizácii:

Vyúčtovanie projektu

 

Šanca v našom mikroregióne 2010

Dokončenie náučného chodníka "Zbojníka Jakuba Surovca"

15.12.2010 14:52
Na Slovensku je viac ako 230 náučných chodníkov. V regióne Tisovec – Pohronská Polhora sa nachádza len jeden náučný chodník na Hradovú. Z toho je vyplýva, že náš región patrí v tomto smere na Slovensku medzi posledné, pričom máme čo ponúknuť aj u nás. Túto skutočnosť sme sa ako...

Občianske združenie Miazga

13.12.2010 06:42
Občianske združenie MIAZGA vzniklo v roku 2007 ako dôsledok potreby zastrešiť po právnej stránke činnosť občanov obce Čierny Balog miestnej časti Dobroč, ktorých snahou je vytvoriť v tejto časti obce hlavne pre deti priestorové a materiálne podmienky na športovanie a na aktívne trávenie voľného...

Obnovená Hradová

20.11.2010 08:16
V roku 2007 otvorený náučný chodník na Hradovej slúžil kompletne len dva roky. Potom sa na ňom začali nelichotivo „podpisovať“svojou skúškou sily a odvahy niektorí „hrdinovia“. Tak boli turisti prechádzajúci Hradovou, touto pýchou nielen Tisovca, ale aj širokého okolia, svedkami postupného zániku...

Kultúrno-športový areál Rimavská Píla

02.11.2010 22:48
Náš kultúrno - športový areál v  Rimavskej Píle dostáva svoju reálnu podobu Občianske združenie ZDaR ( Združenie detí a rodičov) vzniklo v roku 2008 za účelom organizovania kultúrnych a športových  podujatí pre rodiny, mládež a deti. Od roku 2009 bolo našim hlavným...

Výsledky hodnotenia projektov 2010

     

       

Na stiahnutie:

Zoznam podporených projektov 2010

 

Zoznam žiadostí o podporu prijatých

k 30.6.2010 

 

Do mikrograntovej výzvy Mikroregiónu Muránska Planina k 30.6.2010 bolo doručených 12 projektových žiadosti. Z obcí Čierny Balog, Michalová, Pohronská Polhora, Tisovec, Muráň a Muránska Dlhá Lúka. Celková výška žiadosti o príspevok je 5759,90 €. Celková hodnota predložených žiadostí je 10395,94 .

Grantová komisia bude dňa 8.7.2010 vyhodnocovať predložené žiadosti a následne do 5 dní upovedomí žiadateľov  podporených projektov.
Výsledky budú zverejnené aj na webovej stranke  www.muranskaplanina.com
 
Na stiahnutie:
 

 

 

 

2

 

 Názov : Drevený altánok v kultúrno- športovom areály Rimavská Píla.

Predkladateľ : OZ ZDaR, Združenie detí a rodičov

Partizánska 53, 980 61 Tisovec- Rimavská Píla

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP:   480 

Schválená podpora:       325 

Spolufinancovanie predkladateľa:   768  

Termín realizácie projektu:   od: 1.7.2010  do: 30.10.2010 

 

 

 

4

 

Názov :  Areál pri kríži - miesto pokoja a úcty

Predkladateľ : Občianske združenie PARADISO

P.Jilemníckeho 134,  976 52  Čierny Balog

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 450,€

Schválená podpora:       320 

Spolufinancovanie predkladateľa:  104,85 € 

Termín realizácie projektu  : od: 01.8.2010   do: 10. 9.2010

 

 

 

5

 

 Názov :    Detské ihrisko  - dar pre najmenších

 Predkladateľ : Občianske združenie MIAZGA

J. D. Matejovie 952/75, Čierny Balog  976 52

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500€  

Schválená podpora:       330 

Spolufinancovanie predkladateľa: 1 158 € 

Termín realizácie projektu  od:  15.07. 2010  do:  30.08. 2010

 

 

 

6

 

Názov : „Informácie pre všetkých“        

Predkladateľ : Mesto Tisovec

Námestie Dr. V. Clementisa č. 1,  980 61  Tisovec

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500€  

Schválená podpora:       330 

Spolufinancovanie predkladateľa:   200 € 

Termín realizácie projektu  od: 01.07.2010  do: 30.10.2010

 

 

 

7

 

Názov :   “Šanca pre deti“

Predkladateľ : Lucia Tatarová

Slnečná 326/28,Čierny Balog 976 52

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500,€

Schválená podpora:       45

Spolufinancovanie predkladateľa:   107,50 €

Termín realizácie projektu  : od: 1.7.2010 do: 30.10.2010

 

 

 

9

 

Názov : Dokončenie náučného chodníka  „Zbojníka Jakuba Surovca

Predkladateľ :  Zbojská s.r.o.

Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500,€

Schválená podpora:       38

Spolufinancovanie predkladateľa:  500 € 

Termín realizácie projektu  : od: 1.7.2010  do: 10.9.2010 

  

 

 

10

  

Názov : Zbližovanie občanov mikroregiónu Muránska Planina

kultúrnym podujatím v obci Muránska Dlhá Lúka

Predkladateľ : Obec Muránska Dlhá Lúka

Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP    500 €

Schválená podpora:       20

Spolufinancovanie predkladateľa: 720 € 

Termín realizácie projektu  od: 10.8. 2010   do: 20.9.2010 

 

 

 

11

 

Názov : „Krásy Muránskej planiny“ propagačný materiál

Predkladateľ :  Obec  Muráň

Obecný úrad Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 500,€

Schválená podpora:       288 

Spolufinancovanie predkladateľa:   100 €

Termín realizácie projektu  : od: 1.9.2010 – 15.10.2010 

 

 

 

12

  

Názov :  Zubačka v parku

Predkladateľ : Polhora kultúrne – telovýchovné združenie

Športová 1, 976 56 Pohronská Polhora

Suma požadovaná z rozpočtu MRMP : 374,€

Schválená podpora:       374 

Spolufinancovanie predkladateľa:   424 € 

Termín realizácie projektu  : od: 05.07.2010  do: 06.10.2010