VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu

VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu

Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Našim zámerom je realizovať aktivity na trvalo-udržateľný rozvoj hlavne územia Muránska planina a jeho okolia. Prioritne sa snažíme podporovať rozvoj cestovného ruchu a zviditeľňovať tento krásny kút Slovenska v ďalších regiónoch ale aj v zahraničí. Už od roku 2001 nepretržite úzko spolupracujeme najmä s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron a Mikroregiónom Muránska planina a spolupodieľame sa na ich aktivitách.  

 

Kontakt:

Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu

Trosky 53, 976 57 Michalová

ozvrchar@gmail.com  

www.ozvrchar.webnode.sk