OZ VYDRA

OZ VYDRA

VYDRA - VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu, pôsobí vo vidieckom území Čierny Hron  od roku 1997, vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu. Je dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie mladých ľudí z celého Slovenska, ktorá nadväzuje na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice.

Jej poslaním  je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, trvalá spolupráca s ČHŽ a podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho územia Čierny Hron.

Ciele združenia:

  • zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva

  • realizácia projektov podporujúcich trvaloudržateľný rozvoj regiónu

  • tábory a akcie pre verejnosť (školenia, kultúrne podujatia a iné)

  • edičná, publikačná činnosť a osvetová činnosť

  • propagácia zdravého životného štýlu

  • rozvoj cestovného ruchu (ekoturistiky, cykloturistika, ekovýchova)

 

Kontakt:

VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita

Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog

tel.:+421 48 619 0944, fax.:+421 48 619 1537

tik@vydra.sk

www.vydrovskadolina.sk