OZ Huculská magistrála

OZ Huculská magistrála

Huculská magistrála ako jedinečný produkt cestovného ruchu sa začal budovať v roku 2009. Iniciátormi nápadu a aj jeho realizátormi boli Slovenský hucul klub a Zbojská, s.r.o. Neskôr sa k nim aktívne pripojila Správa Národného parku. Základnou myšlienkou bolo ponúknuť návštevníkom putovanie v sedle huculských koníkov na území Muránska planina - Čierny Hron.
V súčasnosti Huculské magistrála prerastá do širšieho komplexu zámerov a služieb: od záchrany chovu huculov v NP Muránska planina a zachovávanie biodiverzity územia, cez rôzne druhy vzdelávania, až po vytvorenie produktového klastra cestovného ruchu a rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu. Kľúčovým však naďalej ostáva budovanie kvalitného produktu „Putovanie po huculskej magistrále“.

 

Kontakt:

Obecný úrad Čierny Balog

Závodie 2/2

976 52 Čierny Balog

tel.: +421 48 63 04 310 (sekretariát)
info@ciernybalog.sk 
https://www.ciernybalog.sk/