MAS Turystyczna Podkowa

MAS Turystyczna Podkowa

www.turystycznapodkowa.pl

 

Kontakt

Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw 1

tel. +48 012 37 21 800, fax. +48(012)3721806

gmina@siepraw.pl 


Koordynator projektu:
Gmina Siepraw - Zbigniew Sanowskitel.

+48 012 37 21 829, +48 508-325-733

e-mail: zbigniew@sanowski.pl 

 

Jan Marek Lenczowski - predseda

Prezentácia: Turystyczna podkowa.pdf (1 012,7 kB)

 

MAS "Turistická Podkova" bol vytvorený v roku 2004 so zreteľom na jednotnú akciu na podporu piatich obcí okresu Myślenice.  Táto pomoc je nielen záujem zdrojov cestovného ruchu v regióne, ale aj jeho ekonomický potenciál.  Mázov združenia vznikol od tvaru, v ktorom sú usporiadané obce na mape okresu.  K turisticky zaujímavým objektom, ktoré možno vidieť v centrách Podkowy patrí chrám svätého Aniela Salawy (Siepraw), kráľovský zámok a open-air "múzeum (Dobczyce) Diablov kameň a kameň húb (obec Raciechowice) hvezdáreň Tadeusza Banachiewicza (obec Wiśniowa) a kostol Sv.  Mikolaja (obec Pcim).

 

 "Turistická Podkova" je tiež podpora regionálnych tradícií, organizovaním outdoorové akcie v priebehu budúceho prezentácie folklóru, ktoré sa konalo súťaže regionálnych pokrmov.

Činnosťou MAS sú tiež školenia pre poľnohospodárov, vlastníkov poľnohospodárskej cestovného ruchu a súvisiace s podnikaním poľnohospodárskeho sektora.

Podkova - jeho turistická oblasť zahŕňa päť obcí okresu Myślenice: Dobczyce, Siepraw, Pcim, Raciechowice a Wiśniowa