MAS Malohont

MAS Malohont

www.malohont.sk

 

Kontakt:

Adresa sídla - Kancelária MAS:

Občianske združenie

Miestna akčná skupina MALOHONT

Sama Vozára 154

980 52 Hrachovo

Tel.: 047/5695 533

 

Miroslava Kubaliaková

manažérka o.z. MAS MALOHONT

0903 772453

mirkakubka@ozveny.sk

 

Elena Kubaliaková

finančná manažérka o.z. MAS MALOHONT

0905 715814

ozveny@ozveny.sk

 

Miloš Očenáš

predseda o.z. MAS MALOHONT

047/5811 807

obec.cerencany@stonline.sk

 

Prezentácia:  MAS Malohont.pdf (628,4 kB)

 

Miestna akčná skupina MALOHONT je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na území 39 obcí. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

 Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS MALOHONT, a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Tento cieľ chceme napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader.

 

 

Základné údaje:

právna forma:

občianske združenie

dátum založenia:

13. marec 2007

počet členov združenia:

42

počet obcí:

39

počet obyvateľov:

26 008

rozloha:

656 km2

hustota obyvateľov:

39,7 obyv./km2

miera nezamestnanosti:

21 %