25.5.2018 DEŇ MATIEK A DEŇ DETÍ, Michalová

25.5.2018 DEŇ MATIEK A DEŇ DETÍ, Michalová

Starostka obce Michalová a komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania Vás srdečne pozývajú na podujatie pre všetky mamičky a detičky pri príležitostí sviatkov "Dňa matiek a Dňa detí", ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2018 o 16 hod.