28.8.2019 DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKEY V LRU – prívlač Tisovský rybník

28.8.2019 DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKEY V LRU – prívlač Tisovský rybník

P R O P O Z Í C I E

 

Detské rybárske preteky v LRU – prívlač

Tisovský rybník – 28. augusta 2019

 

 

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Viliam Slašťan

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa : Mgr. Karol Mixtaj

a tajomník

Pokladník : Igor Murtin

Administrátor : Miroslav Balážik

Hlavný rozhodca : Róbert Trnavský

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 28. augusta 2019

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2 €

Účasť na turnaji : rybársky lístok, povolenie na rybolov, sprevádzajúca plnoletá

osoba

Kategória : deti do 15 rokov (vrátane)

Štartovné zahŕňa : občerstvenie, vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto vecné ceny, každý súťažiaci bude odmenený

 

Časový rozpis pretekov: 14.45 – príchod a stretnutie na rybníku

15.00 – 15.15 zaplatenie štartovného, registrácia

15.20 – otvorenie pretekov

15.30 – 15.35 losovanie lovných miest a presun na lovné miesta

15.45 – 16.15 1. kolo pretekov

16.30 – 17.00 2. kolo pretekov

17.15 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu : LRU – prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc, okrem pomoci s podberákom. Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch. Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod. umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy. Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kombináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich kombinácií. Privlastnením si prvej ryby sa môže ďalej chytať len na nástrahy s  použitím jedného háčika bez proti hrotu.

Privlastňovanie rýb : vykonávacia vyhláška: §15, bod 1- 6 . Po naplnení limitu sa chytá systémom „chyť a pusť .

Bodovanie : za každú ulovenú rybu 10 bodov + 1 bod za každý cm nad lovnú mieru

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti, t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Priebeh lovu : lov je povolený len z brehu. Spôsob lovu si určí pretekár. Ryba musí byť vylovená len podberákom. Vylovená ryba bez podberáku sa nehodnotí. Pretekár musí mať povinnú výbavu.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto bodu pretekov

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 20 bod 3 organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

UPOZORNENIE!

 

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Sprevádzajúca plnoletá osoba je zodpovedná za zvereného pretekára.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov