Obstarávania

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zasadací stôl

24.01.2019 15:45
    V Tisovci 24.1.2019 Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu     Vec: Vyzvanie na predloženie cenovej ponuky   Partnerstvo MP-ČH ako verejný obstarávateľ  - osoba postupujúca podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 s hodnotou nad 5000,- € za I. štvrťok 32018

25.04.2018 13:26
  Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, zverejňovaná v zmysle   § 117 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých hodnota je vyššia ako 5 000,-...

Výzva na predkladanie ponúk "Učtovný softvér"

13.04.2018 10:14
  V Tisovci 13.4.2018   Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu   Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky   Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Výzva na predkladanie cenových ponúk Technické vybavenie kancelárie MAS

01.02.2018 10:00
    V Tisovci, 1.2.2018   Výzva na predloženie ponuky     Vec: Výzva na predloženie ponuky   Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, ako obstrávateľ v zmysle § 8 odsek (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...

Stránka sa aktualizuje