Správy o činnosti 

 

Na stiahnutie:

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2004

 

2003

 

2002

ROK 2011

Plán činnosti na rok 2011  (pdf, 128 kB)

Rozpočet na rok 2011  (pdf, 138 kB)

Správa o činnosti za rok 2011   (pdf, 498 kB)

Správa o hospodárení za rok 2011   (pdf, 498 kB)

Správa Revíznej komisie za rok 2011  (pdf, 498 kB)

ROK 2010 

Plán činnosti na rok 2010  (pdf, 304 kB)

Rozpocet na rok 2010   (pdf, 236 kB)

Správa o činnosti za rok 2010  (pdf, 319 kB)

Správa Revíznej komisie 2010  (pdf, 119 kB) 

Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2010 (pdf, 670 kB)