Výstava Slovakiatour 2011

04.02.2011 06:35

 

V dňoch 19. - 23.1.2011 sme sa zúčastnili už po druhý raz najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku - „ITF Slovakiatour 2011“ na výstavisku Incheba v Bratislave. Prezentovali sme sa ako Partnerstvo Muránská Planina – Čierny Hron. Náš región zastupovali členovia Partnerstva MP – ČH. Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor ( Zbojská, s.r.o.) bol zastúpený siedmimi zástupcami a VYDRA, n.o z Čierneho Balogu zastúpená tromi zástupcami. Spolu s nami sa v našom výstavnom stánku prezentoval aj Národný park Muránska Planina s jedným zástupcom ŠOP. 

Spoločnosť Zbojská, s.r.o. okrem svojich aktivít v cestovnom ruchu, prezentovala aj v výrobky firiem Agrospol Hradová a Brysyrt Tisovec. Počas štyroch dní náš stánok navštívilo minimálne 2 000 ľudí, čo máme aj patrične zdokumentované. Finančné a materiálne zabezpečenie výstavy je veľmi náročné a tiež nemožno zabudnúť na ľudský potenciál našich reprezentantov, ktorí museli byť po celý deň vždy prívetiví, veselí a ustretoví ku každému jednému záujemcovi o náš stánok. Výstava sa začínala oficiálne ráno od 9,00 hod. do 17,00 hod. Náš výstavný stánok bol však „magnetom výstavy“. To znamená neustále plný spokojných hostí a my sme odchádzali každý deň. ako poslední vystavovatelia, kedy výstavisko Incheba už zatvárali.

Finančne sa na zabezpečení tejto prezentácie nášho územia podieľali Mikroregión Muránska Planina  sumou 700 €, Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron : 250 €, VYDRA –vidiecka rozvojová aktivita a Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu : 500 € a Zbojská, s.r.o. : 1 005 €.  Okrem týchto výdavkov si zástupcovia nášho regiónu ostatné výdavky súvisiace s výstavou a pobytom v Bratislave hradili sami z vlastných prostriedkov. Naša prezentácia sa stretla už po druhýkrát z veľkým záujmom o naše územie, kde si návštevníci najviac cenia  najmä prekrásnu prírodu. Mali sme veľmi dobrý pocit, pretože nás ľudia poznali už z minulého ročníka výstavy a mnohí z nich nás už aj navštívili. Samozrejme, že sme sa nevyhli ani kritike zo strany našich návštevníkov a to v tom, že máme v našich obciach na území NP Muránska Planina malé kapacity ubytovania a zlú kvalitu služieb. Taktiež nám chýba aj dostatok  kvalitných propagačných materiálov o našom území v NP Muránska Planina a hlavne o aktivitách v ňom. Trochu iná situácia je vo Vydrovskej doline – Čierny Balog, kde tieto problémy nemajú. Mojím poznatkom je, že návštevníci, ktorí nás vyhľadávajú očakávajú od nás príjemný nenáročný pobyt v takmer panenskej prírode v kombinácii s našimi tradíciami, poznávanie  histórie a zaujímavých osobností mesta Tisovca. Požadujú však aj kvalitné ubytovacie, stravovacie služby a tiež možnosť agroturistiky a cykloturistiky.

Dúfam, že v ďalšom volebnom období 2010 – 2014 sa rozvoj cestovného ruchu stane jednou z hlavných priorít mesta Tisovca, tak ako je to napr. v obci Čierny Balog. V tomto odvetví hospodárstva je tiež možnosť tvorby nových pracovných miest pre občanov nášho regiónu aj mesta Tisovec.

Dôkazom dobrej prezentácie nášho územia Muránska Planina – Čierny Hron je aj pozvanie na 11.ročník výstavy Regióny Českej republiky, ktorá sa koná v dňoch 11.-13.2.2011 na výstavisku Lysá nad Labem pri Prahe. Zúčastníme sa ho sme ako jediný vystavovatelia z BBSK, ktorí sa prezentovali na výstave Slovakiatour 2011 a momentálne jediný zástupcovia SR.

 

Ing. Katarína Mešková – Zbojská, s.r.o. a  Partnerstvo MP - ČH

 

FOTO Slovakiatour 2011