Stretnutie s partnermi v Poľsku a prezentácia na regionálnom veľtrhu v Krakowe

20.04.2011 08:15

 

Na pozvanie MAS Turistická podkova sa v dňoch 8. – 10.apríla 2011 uskutočnilo ďalšie partnerské stretnutie na ktorom sa strettli zástupcovia nášho Partnerstva, partneri za MAS Společná Cidlina (ČR) a MAS Turistická podkova (Poľsko)

 

Stretnutie organizovali partneri z Poľska, ktorým týmto zároveň ďakujeme za ich pohostinnosť.

 

Hlavnou témou stretnutia bola účasť na dvojdňovom regionálnom veľtrhu remesiel a produktov v Krakowe, kde sme úspešne prezentovali naše územie a činnosť nášho Partnerstva.

Okrem účasti na veľtrhu nám partneri odprezentovali svoje územie, činnosť a aktivity. Navštívili sme lyžiarske stredisko v Sieprawe, kde sme boli ubytovaní, požiarny útvar Siepraw, kanceláriu MAS a turistické prírodné centrum, kde sme sa stretli so zástupcami obcí a regionálneho parlamentu.

 

Partnerstvo zastupovali I.Milecová, K.Pindiaková, I.Pašmík, R.Hlaváčik a O.Pašmíková. Účastníci hodnotili stretnutie ako úspešné, ktoré napomohlo prehlbovaniu vzájomnej spolupráce a prezentácii Partnerstva. Najbližšie recipročné stretnutie sa uskutoční u partnerov v ČR.

 

FOTOGALĚRIA