Slovakiatour 2012

02.02.2012 07:25

 

Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron zastúpené svojím členom Zbojská, s.r.o. ( známejšie pod názvom Zbojnícky dvor – Salaš Zbojská ) sa v spolupráci s mestom Tisovec, obcou Pohronská Polhora a obcou Muráň predstavil už po tretíkrát na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.januára až do 22 .januára. Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi významné podujatia v regióne Strednej Európy.

Tento rok bola prezentácia spojená aj s prezentáciou Národného parku Muránska planina, ktorý  najviac zasahuje do katastrálných území mesta Tisovec, obce Pohronská Polhora a obce Muráň. Prírodné krásy sa nachádzajú  v bezprostrednej blízkosti ich obývaného územia a kultúrne a historické pamiatkami patria k najzachovalejším a najkrajším na Slovensku. Spoločný stánok bol otvorený za účasti ministra životného prostredia.

Tak ako v minulých troch ročníkoch sme tradičné prezentačné pulty nahradili „ živým predstavením “. Najväčšou zaujímavosťou nášho stánku je prezentácia gastronomických špecialít nášho regiónu a  krásnej, neporušenej prírody nášho regiónu.

V tomto roku sa predstavil Národný park Muránska planina so svojimi exponátmi a aktivitami v rámci ochrany prírody, ktorý oficiálne reprezentoval na veľtrhu Ministerstvo životného prostredia  a Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron so svojimi aktivitami a úspešnými grantmi, ktorými podporujú rozvoj územia. Stánok zastrešovala a finančne zabezpečila spoločnosť Zbojská, s.r.o., ktorá ich návštevníkom priblížila svoju činnosť prostredníctvom  troch vlastných prevádzok Zbojnícky dvor, Gazdovský dvor a horská útulňa Burda. Okrem toho im ponúkala gastronomické zážitky -  pravé bryndzové  halušky, ovčie syry a ďalšie prekvapenia. O vytvoreniu dobrej nálady sa postaral personál Salaša Zbojská a  ľudová hudba Kučeravý javor z Pohronskej.  

Spoločnou účasťou  na ITF Slovakiatour, zahajujeme v tomto  roku  ďalšie prezentačné obdobie, kde sa predstavíme  širokej verejnosti.  V tejto spolupráci budeme v roku 2012 pokračovať aj pri prezentácii nášho regiónu na výstavách  ruchu v Českej republike, Poľsku a Francúzsku.

 

Zdroj: Ing. Katarína Mešková,  OZ Zbojská

 

FOTOGALÉRIA