GRANTY EHP A NÓRSKA - Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

10.09.2019 14:35

 

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu. 

 

Podporované oblasti:

  • Z výzvy je možné podporiť obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva a podporu podniakteľského potenciálu.
 

Oprávnené územie:

  • Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 

Oprávnení žiadatelia:

  • Samospráva, Štátna správa, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
 

Termín uzávierky:

  • 29.11.2019
 
 

Viac informácií o výzve a dokumenty k výzve potrebné na stiahnutie nájdete tu: 

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-zamerana-na-podporu-obnovy-a-revitalizacie-kulturneho-dedicstva-v-ramci/