Grantová výzva - Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

22.08.2019 11:34

Program: Kreatívna Európa

Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba, vydavateľstvá, multimédiá atď.).

Kód výzvy: CNECT/i.3(2019)5043110

 

Podporované oblasti: Výzva podporuje organizovanie podujatí, workshopov a konferencií.

 

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia: Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Termín uzávierky: 20.09.2019

 

Link výzvy: https://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-platformy-pre-inovaciu-kulturneho-obsahu