Grantová výzva - Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

26.08.2019 11:23

 

Program: Kreatívna Európa

Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.

Kód výzvy: CNECT/I.3/2019/4513255

 

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je vytvoriť z kín inovačné kultúrne centrá (huby) pre miestne komunity.

 

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia: Akademický sektor, Mimovládne organizácie

 

Termín uzávierky: 25.09.2019

 

Link výzvy: https://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-kina-ako-inovacne-huby-pre-miestne-komunity