Európsky trh lokálnych produktov v Le Puy en Velay (Francúzsko)

26.05.2012 16:03

 

SPRÁVA

z 1. Európskeho trhu lokálnych produktov v Le Puy en Velay (Francúzsko)

 

 

Zúčastnení:      Katarína MEŠKOVÁ

                        Beata VETRÁKOVÁ

                        Janka RONČÁKOVÁ

                        Irena MILECOVÁ

                        Alena ROSIAROVÁ

 

Termín:              8.÷ 14.5.2012

 

 

Priebeh akcie: 

 

8.÷9.5.2012 utorok, streda

·          doprava autobusom zabezpečovaná zo Zvolena v utorok o 1200 hod.

·          príchod do Le Puy en Velay v stredu cca o 1200 hod.

·          ubytovanie, uskladnenie zásob

·          1830 hod. registrácia účastníkov, otvorenie, úvod do 3 dňového programu

·          2100 hod. pracovné stretnutie skupiny Slovenska (rozdeľovanie do jednotlivých skupín podľa obsahu programu)

 

10.5.2012 štvrtok

·          800 hod. odchod autobusom zástupcov nášho Partnerstva MPČH na prehliadku so skupinou č.1

·          prehliadka „LE MEZENC“ obývaná hora vďaka turizmu, lokalita vo výške cca 1300 m nad morom. Lokálne produkty (tzv.červené plody - jahody, ríbezle, višne, maliny ap., chov hovädzieho dobytka, múzeum hov.dobytka, spoločný projekt miestnych farmárov – priamy predaj turistom

·          1800 hod. oficiálna recepcia na mestskom výbore v Haute-Loire

·          1900 hod. prezentácia každej krajiny

·          2000 hod. bufet s regionálnymi produktmi, diskusia

 

11.5.2012 piatok

·          800 hod. odchod autobusom zástupcov nášho Partnerstva MPČH na prehliadku so skupinou č.1 a 5

·          skupina č.1 – prehliadka firmy Monts du Velay, produkujúcej červené plody a jej umiestnenie na zahraničných trhoch.

·          skupina č.5 – prezentácia priameho predaja pre miestne stravovanie, formou vlastného predajného miesta

·          1200 hod. stretnutie všetkých skupín na spoločnom obede formou bufetových stolov z miestnych produktov v Ferme de Lavée.

·          1400 hod. spoločné pracovné stretnutie účastníkov, prednášky a diskusie na témy: obmedzenia a silné stránky miestnych distribučných sietí, miestna značka, európska legislatíva ap.

·          1700 hod. návrat do Le Puy en Velay, návšteva trhu a inštalácia stánkov

·          2030 hod. večera v miestnych reštauráciách

 

12.5.2012 sobota

·          príchod na výstavisko o 700 hod.

·          príprava a prezentácia vlastných regionálnych produktov. Za Partnerstva MPČH – bryndzové nátierky (cesnaková, cibuľová), nátierka z bravčovej masti, výrobky z ovčieho syra, ochutnávka slovenského alkoholu, medovníky, prezentácia paličkovanej čipky. Za Slovensko – kúpeľné oblátky, med a výrobky z neho, slovenské víno, kysnuté koláče, pirohy s džemom, lokše, maľovanie kraslíc, keramika. Prezentácia doplnená spevom slovenských piesní.

·          1800 hod. slávnostná recepcia pripravená s produktov účastníkov trhu.

·          2000 hod. spoločné posedenie slovenskej skupiny na ubytovni so zhodnotením prezentácie Slovenska.

 

13.5.2012 nedeľa, pondelok

·          800 hod. (nedeľa) odchod z Le Puy en Velay na Slovensko

·          530 hod. (pondelok) príchod do Zvolena

 

 

Postrehy:

·          Organizácia zo strany Francúzka nebola zvládnutá, nebolo dostatočne zabezpečené stravovanie a príprava trhu nedostatočná. Poskytnutý priestor na trhu bol úplne nevyhovujúci na celkový počet účastníkov zo Slovenska. Dodatočne sa podarilo vybaviť zámenu miesta s väčšou rozlohou, ktorá poskytla aspoň čiastočne uspokojiť naše potreby na priestor.

·          Organizácia tejto exkurzie zo strany BBSK bola zvládnutá, ale musíme pripomenúť, že zabezpečenosť ubytovania v seminári bola pod úroveň. Cena za ubytovanie bola porovnateľná s inými hotelmi v blízkosti, ale žiaľ kvalita ďaleko zaostávala.

·          Zaraďovanie účastníkov exkurzie do jednotlivých skupín s pridelenými prehliadkami bolo neorganizované a bola veľmi malá ochota rešpektovať naše požiadavky. 

 

 

Návrh na zlepšenie:

·          Zabezpečovať ubytovanie nie len podľa ceny, ale predovšetkým zhodnotiť aj ponúkanú kvalitu.

·          Pred účasťou na takejto rozsiahlej akcii dopredu preveriť všetky možnosti daného regiónu.

 

Správa Francúzsko.pdf (684,8 kB)

 

FOTOGALÉRIA