1.5.2012 Tradičné stavanie mája, Michalová

21.04.2012 10:06

 

01.05.2012  Tradičné stavanie mája
Utorok 13:00 Tradičné stavanie mája za ľubozvučných zvukov fujary
a plieskania pastierskym bičom
  14:00 Ukážka výroby syra a oštiepkov
 
Aktivity priebežne:
strieľanie z luku
jazda na koňoch
opekačka
adopcia jahniatok
prehliadka farmy

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034