Zrealizované projekty

Úspešné projekty v roku 2018

Mesto Tisovec

"Divadlo v prírode"   Vybudovanie drobnej infraštruktúry pre vzdelávacie a voľnočasové využitie.   Na uzatvorenom dvore materskej školy chýbal zastrešený priestor. Realizáciou projektu sa postavil drevený altánok na dvore Materskej školy v Tisovci, ktorá leží na konci...

Obec Lom nad Rimavicou

"Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry"   Hlavným cieľom projektu bolo skrášlenie a oživenie okolia kaplnky   V rámci projektu obec Oprava fasády a vnútoných stien kaplnky, ktorá je obecný majetok, je to miestna pamätihodnosť obce a je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, na...

OZ Pekný deň, Valaská

"Či prší a či slnko páli, nech sa našim podujatiam darí"     Zvýšiť úroveň podujatí organizovaných OZ Pekný deň zabezpečením prístrešia pre divákov, resp. účinkujúcich.   Obsahom projektu je zakúpenie vybavenia pre organizáciu rôznych podujatí organizovaných...

Obec Michalová

„ Oprava  a rozšírenie náučného chodníka “     Hlavný cieľ projektu bola oprava a rozšírenie náučného chodníka v obci Michalová   Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného...

Stredná odborná škola v Tisovci

"Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre študentov a návštevníkov mesta"     Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia zanedbaného vonkajšieho školského ihriska SOŠ a jeho premena na viacúčelové športovisko   Stredná odborná škola Tisovec disponuje veľkým vonkajším...

Obec Muráň

"Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti návštevníkov Národného parku Muránska planina"   Hlavný cieľ projektu bolo rozšíriť informovanosť návštevníkov a zvýšiť atraktivitu Národného parku Muránska planina a obce Muráň pre návštevníkov a obyvateľov.   Hlavnou...

VRCHÁR - združenie pre rozvoj turizmu, Michalová

"Zastrešenie vonkajšej terasy TIS Burda"   Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie komfortu a zabezpečenie vhodných podmienok pre rastúci počet návštevníkov TIS.    Turistické informačné stredisko (TIS)  Burda slúži v NP Muránska planina už deviatu sezónu...

VYDRA - vidiecka rozvojová agentúra, Čierny Balog

"Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji"   Hlavným cieľom tohto projektu bola obnova a ochrana hmotného dedičstva predkov prostredníctvom doplnenia súčasného vybavenia „krojového šatníka“ organizácie, a tým aj skvalitnenie ponuky služieb v oblasti cestovného ruchu v Čiernom...

Projekty 2017

Obec Muránska Dlhá Lúka

Detské Hojdačky Zhotovenie novej detskej hojdačky v obecnej oddychovej zóne Muránskej Dlhej Lúky          

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekty 2016

Obec Michalová

Číslo projektu: 7/2016 Žiadateľ: Obec Michalová Názov projektu: Pekné privítanie pre návštevníkov obce Michalová Cieľ projektu: Výroba uvítacích tabúľ pri vstupe obce a rekonštrukcia autobusových zastávok Opatrenie...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekty 2014

02 Vrchár - Tradície na planine

  Občianske združenie Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu realizovalo v roku 2014 ďalšie pokračovanie seriáli fotosúťaží za spoznávaním  krás Muránskej planiny a Čierneho Hrona. Tento ročník bol zameraný na spoznávanie tradícií. Do súťaže sa zapojilo 20 súťažiacich...

1 | 2 | 3 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2013

Vydrovská dolina

Názov projektu:              Vydrovská dolina - Oddych, poučenie a zábava v lone prírody Predkladateľ:                 VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita Výška podpory:      ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2011

Pohoda na planine

Občianske združenie Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu zrealizovalo s podporou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, projekt s názvom "Pohoda na planine".    Relax a pohoda je jednou z charakteristík turizmu na Muránskej planine. Tento projekt približuje práve...

Podporené projekt 2010

07. Web stránka farmy V sedle u Falťanov

Projekt č.: 7/2010 Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného ruchu,...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2009

Informačné panely prameňa Rimavy

 Žiadateľ : Mesto TISOVEC Názov projektu : Informačné panely prameňa Rimavy Stručný obsah projektu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2008

Voda v Panskom dvore znovu tečie

Žiadateľ: Názov projektu: Výška podpory:   Voda v Panskom dvore v Jánošovke dlhé roky slúžila miestnym obyvateľom ako náhradný zdroj. V posledných rokoch bolo toto miesto zanedbané a voda netiekla, prívodné potrubie bolo poškodené. Teraz je toto miesto pekné, upravené a voda opäť tečie. Je to...

1 | 2 >>