Aktuálna výzva

XII. ROČNÍK GRANTOVEJ VÝZVY

"Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron"

 

 

Neodmysliteľnou súčasťou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron jevyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron", do ktorého sa môžu každoročne zapojiť naši členovia. Tento rok je to už XII. ročník a sme na to nesmierne hrdí.

Cieľom tejto výzvy je prispieť k implementácii Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácii, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

Viac tu: https://www.muranskaplanina.com/news/grantova-vyzva-partnerstva-mp-ch2/

 

Tento rok sme sa rozhodli vyčleniť finančné prostriedky vo výšky 5 000,- €, pričom maximálna výšky pomoci na jeden projekt je 700,- €.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:

15.4.2019

Dátum uzavretia výzvy:

15.5.2019

 

Veríme, že i tento ročník prinesie nové a zaujímavé nápady, ktoré prispejú k rozvoju nášho územia.

 

Dokumenty na stiahnutie: