Valné zhromaždenia

 
 

 

Valné zhromaždenie 24.11.2015 Zbojská

 

Zasadanie Rady 24.11.2015 Zbojská

 

CLLD Informačný seminár 24.11.2015 Zbojská

 

Pracovná skupina CLLD/LEADER 4.11.2015 Tisovec

 

Pracovná skupina CLLD/LEADER 13.10.2015 Tisovec

 

Pracovná skupina CLLD/LEADER 30.9.2015 Tisovec

 

Zasadanie Rady 22.9.2015 Tisovec

 

Príprava CLLD stratégie 2.9.2015 Pohronská Polhora

 

Príprava CLLD stratégie 27.8.2015 Pohronská Polhora

 

Príprava CLLD stratégie 26.8.2015 Valaská

 

Príprava CLLD stratégie 20.8.2015 Čierny Balog

 

Príprava CLLD stratégie 18.8.2015 Tisovec

 

Príprava CLLD stratégie 12.8.2015 Drábsko

 

Príprava CLLD stratégie 11.8.2015 Čierny Balog

 

Príprava CLLD stratégie 7.8.2015 Pohronská Polhora

 

Príprava CLLD stratégie 6.8.2015 Michalová

 

Príprava CLLD stratégie 5.8.2015 Muráň

 

Príprava CLLD stratégie 4.8.2015 Valaská

 

Zasadanie Rady 14.7.2015 Muránska Dlhá Lúka

 

Zasadanie Rady 16.6.2015 Michalová

 

Zasadanie Rady 18.5.2015 Pohronská Polhora

 

Valné zhromaždenie 22.4.2015 Tisovec

 

Informačné stretnutie CLLD/LEADER 23.3.2015 Hronec

 

Informačné stretnutie CLLD/LEADER 4.2.2015 Čierny Balog

 

Zasadanie Rady 27.1.2015 Tisovec

 

Zasadanie Rady 17.12.2014 Muránska Dlhá Lúka

 

Zasadanie Rady 2.7.2014 Michalová

 

Zasadanie Rady 12.5.2014 Čierny Balog

 

Valné zhromaždenie 9.4.2014 Tisovec

 

Zasadanie Rady 25.2.2014 Muráň

 

Zasadanie Rady 2.12.2013 Tisovec

 

Zasadanie Rady 20.8.2013 Muránska Lehota

 

Zasadanie Rady, 10.6.2013 Pohronská Polhora 

 

Valné zhromaždenie,  21.5.2013 Michalová

 

Zasadanie Rady 22.4.2013 Tisovec

 

Zasadanie Rady 24.4.2012 Muránska Dlhá Lúka

 

Valné zhromaždenie 20.3.2012 Pohronská Polhora

 

Zasadanie Rady 22.02.2012 Tisovec

 

Zasadanie Rady 19.10.2011 Michalová

 

Zasadanie Rady 16.6.2011 Muránska Dlhá Lúka

 

Zasadanie komisií BBSk 17.5.2011 Tisovec, Zbojská

 

Valné zhromaždenie 30.3.2011 Čierny Balog

 

Zasadanie Rady Partnerstva 14.3.2011 P.Polhora

 

Zasadanie Rady Partnerstva 3.2.2011

 

Zasadanie Rady Partnerstva 4.12.2010 Tisovec

 

Pracovné stretnutie zástupcov MAS v Detve 4.10.2010

 

Pracovné stretnutie k príprave projektu Huculská magistrála 18.8.2010

 

Zasadanie Rady Partnerstva 11.8.2010 Marekov Dvor

 

Pracovné stretnutie zástupcov MAS v Detve 24.6.2010

 

Zasadanie Rady Partnerstva 8.6.2010

 

Valné zhromaždenie 12.5.2010

 

Zasadanie Rady Partnerstva 7.4.2010

 

Pracovné stretnutie k príprave projektu Huculská magistrála 1.4.2010

 

Zasadanie Rady Partnerstva 14.1.2010

 

 

 

 

Valné zhromaždenie

Zbojská
(24.11.2015)

Valné zhromaždenie 

Tisovec

(22.4.2015)

Valné zhromaždenie 

Tisovec

(9.4.2014)

 

 

 

Valné zhromaždenie

Michalová

(21.5.2013)

 

Valné zhromaždenie 

Pohronská Polhora

(20.3.2012)

Valné zhromaždenie 

Čierny Balog 

(30.3.2011)

 

 

 

Valné zhromaždenie

(12.5.2010)