2010

 


Nadregionálne majstrovstvá v 

zabíjačke Zbojska
(4.12.2010)

Exkurzia do Estónska
(13. - 16.9.2010)

Výstava CR v Tisovci za účasti 

našich partnerov

(18. - 19.6.2010)

Stretnutie s našimi partnertmi

(17.6.2010)

Návšteva ministra ŽP SR 

na Zbojskách
(27.5.2010)

Slovakiatour Bratislava
(21.1.2010)