2007

 
 

Konferecia LEADER 1 deň 

Konferencia LEADER 2 deň 

Konferencia LEADER 3 deň

 
 

 

 

Konferencia LEADER 2 deň (zahraničné skúsenosti a proces prípravy v BB kraji - Predná Hora)