Archív článkov

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q632-511/512-28 - "IMPLEMENTÁCIA IROP"

25.02.2019 15:22
Typ: Zmluva Rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, 812 66...

Objednávka - Konferenčné stoličky

19.02.2019 13:33
  Číslo objednávky 20190219 Zmluvná strana:  Mgr. Viera Janočková - VERA Predmet objednávky:  Konferenčné stoličky Cena: 373,00 s DPH   Na...

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190N875 - "ANIMÁCIE"

15.02.2019 15:13
Typ:  Zmluva Rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Objednávateľ:    Pôdohospodárska platobná agentúra   Hraničná 12, 815 26...

Objednávka - Archívna bezpečnostná skriňa

05.02.2019 18:00
  Číslo objednávky:  7272 Zmluvná strana:  Metalkas, s.r.o. Predmet objednávky:  Bezpečnostná skriňa Cena: 629,99 s DPH   Na...

Objednávka - Zasadací stôl

04.02.2019 11:44
  Čislo objednávky:  190004 Zmluvná strana:  Raffaelis IDE, s.r.o. Predmet objednávky: Zasadací stôl KS310 buk bavaria podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2019 Cena: 450,00 €...

25. ročník ITF SLOVAKIATOUR, Bratislava

29.01.2019 09:41
    V dňoch 24. - 27. 1. 2019 sa v Incheba Expo Bratislava konal už 25. ročník ITF SLOVAKIATOUR. Ide o najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku, kde sa pod jednou strechou stretávajú  zástupcovia regiónov, miest a obcí, zástupcovia cestovných kancelária zo Slovenska i z Českej...

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zasadací stôl

24.01.2019 15:53
    V Tisovci 24.1.2019 Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu     Vec: Vyzvanie na predloženie cenovej ponuky   Partnerstvo MP-ČH ako verejný obstarávateľ  - osoba postupujúca podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zasadací stôl

24.01.2019 15:45
    V Tisovci 24.1.2019 Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu     Vec: Vyzvanie na predloženie cenovej ponuky   Partnerstvo MP-ČH ako verejný obstarávateľ  - osoba postupujúca podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

Úspešné grantové projekty v roku 2018

17.01.2019 14:56
  Ani tento rok neostal výnimkou a  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlásilo už XI. ročník Grantového programu "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron". V tomto ročníku sa do výzvy zapojilo osem členov, ktorý opäť priniesli nové nápady a tým prispeli, či už...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov / IROP

16.01.2019 08:54
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov   za účelom výkonu odborného hodnotenia pre:    Prioritnú os č. 5: Miestny rozvoj vedený...
Záznamy: 41 - 50 zo 1903
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>