Archív článkov

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

07.06.2019 09:05
Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci projektu PRV 2014 – 2020 s názvom Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Info o...

Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

07.06.2019 08:56
NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna 2019. Zameranie: - chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka - chov hydiny, porážka hydiny Študijná cesta je určená pre malých a mladých poľnohospodárov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Viac informácií...

Na Horehroní vznikla regionálna značka - Regionálny produkt HOREHRONIE!

05.06.2019 13:38
  Včera t.j. 4. júna 2019 v Synagóge v Brezne boli odovzdané prvé certifikáty značky  "Regionálny produkt Horehronie".  Gratulujeme zástupcom nášho územia Muránska planina - Čierny Hron: Hotel Juraj Jozef Zerrenpach, VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita, Chalupa Slovenka...

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5

04.06.2019 08:39
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 -...

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci implementácie stratégie CLLD zo zdrojov z PRV SR 2014-2020

03.06.2019 14:51
  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka...

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

30.05.2019 10:26
  Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave  v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym...

Regionálnu značku GEMER-MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

23.05.2019 08:08
  Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 24.06.2019. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov...

100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku - Štavica v Tisovci

03.05.2019 15:32
  V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Jednou zo sprievodných aktivít tohto výročia je aj vysádzanie mladých stromov v celkovom počte 100 jedincov v rámci celého Slovenska....

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

25.04.2019 14:31
  Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa návštevu piatich poľnohospodárskych podnikov v Českej Republike. Študijná cesta je zameraná na inovácie v poľnohospodárstve a uskutoční sa v termíne 22. - 23.5.2019.   Viac info sa dozviete...

Regionálnu značku HOREHRONIE je možné získať po prvý krát

25.04.2019 10:42
  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie vyhlasuje 1. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky regionálny produkt HOREHRONIE. Práve v tomto období máte možnosť zapojiť sa do 1. výzvy k prekladaniu žiadostí na udelenie práv na...
Záznamy: 21 - 30 zo 1903
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>