Archív článkov

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.5/1

27.09.2019 08:32
  Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.5/1 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.   Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-021/7.2/2

27.09.2019 08:09
  Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_021/7.2/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.   Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom o poskytnutie...

Študijná cesta na Moravu

24.09.2019 10:40
  Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch   09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby,...

Komuniké zo stretnutia s vicepremiérom Richardom Rašim

20.09.2019 09:28
  Podpredseda vlády SR Richard Raši spolu so zástupcami PPA, štátnej správy a miestnych akčných skupín prerokovali na stretnutí 17. septembra 2019 v Prešove aktuálne problémy miestnych akčných skupín, najmä v súvislosti s financovaní po konci mesiaca október...

GRANTY EHP A NÓRSKA - Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

10.09.2019 14:35
  Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné...

Grantová výzva - Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

26.08.2019 11:23
  Program: Kreatívna Európa Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou...

Grantová výzva - Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

22.08.2019 11:34
Program: Kreatívna Európa Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba,...

Odborná prax vo Švajčiarsku - informácia

20.08.2019 11:25
V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu ponúka záujemcom 4 mesačnú odbornú prax...

NAUČME ĽUDÍ PARTICIPOVAŤ

16.08.2019 11:10
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie. 4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre milovníkov participácie,...

Výzva na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS

15.08.2019 12:55
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka...
Záznamy: 1 - 10 zo 1903
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>